Profiliai / Ansamblis „Trio“

Žemaitijos ansamblis „Trio“

Įvairios giesmės, Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Ramus ir švelnus giedojimas, ypač su kanklėmis , ramina ir guodžia susirinkusius paskutinį kartą pagerbti ir išlydėti į paskutinę kelionę mirusįjį.

Esam giesmininkės : dvi Birutės  iš Rietavo ir Jolita iš Klaipėdos. Mūsų ansamblis susikūrė tik šiais 2015 metais. 

Žemaitijoje vis mažiau ir mažiau galima rasti žmonių, kurie mokėtų giedoti  Žemaičių Kalvarijos kalnus bei bažnytines giesmes.  Seniau  kaimuose , mirus žmogui, sueidavo visi žmonės ir giedodavo. Todėl mes , dvi Birutės ir Jolita nusprendėme  neleisti pranykti šiai tradicijai.

Ramus ir švelnus giedojimas, ypač su kanklėmis, ramina ir guodžia susirinkusius paskutinį kartą pagerbti  ir išlydėti į paskutinę kelionę mirusįjį.

Giedame įvairias giesmes bei Žem. Kalvarijos kalnus laidotuvėse , metinėse.

Kontaktai

Ansamblis „Trio“

+370 (618) 47459


Rietavas (View map)Grįžti