Profiliai / Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kompleksas

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kompleksas

Bažnyčia

Bažnyčia pastatyta 1897m. 1907m. už bažnyčios šventoriaus pastatyta medinė varpinė, kuri Lietuvoje yra didžiausia. Šventoriuje įrengta 14 raudonų plytų koplytėlių su Kryžiaus kelių stacijomis. Šventoriaus vartai, tai žemaitiškojo baroko stiliaus vartai, kurie Lietuvoje yra vieninteliai. Vartuose išlikę unikalių įrašų, vartų steigėjų pavardes. Bažnyčios interjerą puošia: altorėlis su skulptūromis, šventųjų paveikslai. Šventoriuje yra dvi medinės koplytėlės, kurios yra įtrauktos į Kultūros registro sąrašą. 

Kontaktai

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios kompleksas

1


Tverų km, Rietavo sav. (View map)Grįžti