Profiliai / Rietavo parko Baltieji vartai

Rietavo parko Baltieji vartai

Baltieji vartai

„Garbusis svety, tebūnie tau ir tavo tėviškei pagarsinta: 1882 m. nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija Rietavas – Palanga. 1892 m. Rietave pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje eletrinė. Tai kunigaikščių Oginskių darbai Rietavui ir Tėvynei. 1992“.

 

Šalutiniai įvažiavimo vartai, vadinami Baltaisiais, statyti XIX a. viduryje. Po 1927 m., nugriovus rūmus, šie vartai tapo pagrindiniais įvažiavimo vartais. Iš dvaro pusės – pietiniame stulpe – stačiakampėje nišoje įmūryta granitinė plokštė su užrašu: „Garbusis svety, tebūnie tau ir tavo tėviškei pagarsinta: 1882 m. nutiesta pirmoji Lietuvoje telefono linija Rietavas–Palanga. 1892 m. Rietave pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje elektrinė. Tai kunigaikščių Oginskių darbai Rietavui ir Tėvynei. 1992“. Virš užrašo įkomponuota žalvarinė bareljefo plokštė, užrašas išdėstytas ratu: „Lietuvos elektrifikacijos šimtmetis 1892 Rietavas 1992“. Virš jo – atskirai įmontuota žalvarinė plokštė su liūtu ir simboliu (liūtas iš Oginskių antkapinio herbo).  Viršų puošia dvi betoninės, bronza dažytos liūtų skulptūros. Išlikęs vienas apiręs liūto originalas yra Telšių „Alkos“ muziejuje. Šiaurinio stulpo rytiniame fasade žemai įkomponuota granitinė plokštė su užrašu: „Liūtų skulptūrų atstatymą rėmė akcinės bendrovės: Lietuvos elektrinė, Lietuvos energija, Mažeikių elektrinė, Rytų skirstomieji tinklai, Vakarų skirstomieji tinklai. 2002 balandžio 17 d.“.

Kontaktai

Rietavo parko Baltieji vartai

1

https://goo.gl/


Rietavas (View map)Grįžti