Profiliai / Rietavo dvaro sodybos namas vadinamas kryžiaunia

Rietavo dvaro sodybos namas, vadinamas kryžiaunia

Namas

Namas, vadinamas kryžiauna, pastatytas XIX a. II p. sodybos pietinėje dalyje už teritorijos, aptveros senąja tvora. Manoma, kad tai buvo dvare dirbusių žmonių gyvenamasis namas. 1944–1953 m. jame veikė NKVD būstinė. Juodojo marmuro lentoje parašyta: „Šiame name 1944–1953 m. buvo NKVD būstinė. Čia sovietiniai budeliai – enkavedistai ir jų parankiniai stribai kankino ir žudė nekaltus žmones, kovojusius už Lietuvos laisvę“.

Kontaktai

Rietavo dvaro sodybos namas vadinamas kryžiaunia

1


Rietavas (View map)Grįžti