Profiliai / Partizanų bunkeris

Žemynė

Bunkeris

Slėptuvės-bunkerio vieta (pakilumoje buvusi apie 3,5x5 m dydžio apie 1-1,5 m gylio duobė, iš bunkerio ŠV pusės, maždaug 2 m ilgio angos, atsišakojantys į ŠR apie 2 m ir į R apie 5,5 m ilgio apkasai (išlikę apkasų grioviai), taip pat iš jų į P atsišakojantis 2 m ilgio apkasas. Apkasų bendras ilgis apie 4 m, gylis nuo 0,8 iki 1 m, plotis nuo 0,7 m, iki 1 m; link bunkerio pakilumėlės veda medinis takelis. Pastaba: pusiau požeminis bunkeris-slėptuvė 1996 m. atstatytas; TRP 2; FF Nr. 1-16; 2016 m.); reljefas (nežymi pakiluma žemame, drėgname Šilų miške; paviršius apaugęs mišku, dengiamas miško paklotės.

Šilų miške, tuometiniame Rietavo r., išduoti MGB agento sl. „Rimo“-Jono Vaitkaus ir MGB agento sl. „Pušies“-Juozo Mikašausko, 1952-02-18 kautynėse su MGB apsaugos kariuomenės ir MGB Rietavo skyriaus stribų grupe, žuvo Kęstučio partizanų apygardos Butigeidžio rinktinės Šalnos tėvūnijos Lukšto būrio 5 partizanai: Šalnos tėvūnijos vadas, nuo 1950 m., Algirdas Liatukas-Vasaris, Žalgiris, g. 1920 m. Pykaičiuose, Laukuvos vlsč., partizanavęs nuo 1948 m., Juozas Matutis-Laimutis, g. 1922 m. Degučiuose, Šilalės vlsč., nuo 1950 m. Lūkšto būrio partizanų ryšininkas, vėliau - šio būrio partizanas, Alfonsas Pudžemis (Pudžemys)-Arimantas, g. 1929-05-28 Alkupyje, Kvėdarnos vlsč., gyv. Vabalų k., Rietavo vlsč., Šalnos tėvūnijos štabo ryšininkas, nuo 1950 m. balandžio mėn., šios tėvūnijos Lūkšto būrio partizanas. Jam 2000-03-10 pripažintas kario savanorio statusas, Juozas Vitkus-Aidas, g. 1929 m. Leviškiuose, Šilalės vlsč., partizanavęs nuo 1950 m., Konstancija Stankutė Žilienė-Laima, Juodaakė, Zubrienė, g. 1922-11-12 Vaitkaičių k., Laukuvos vlsč., partizanavusi nuo 1919 (1951 ?) m. gruodžio mėn., buvusi nėščia. Jai 2000-06-23 pripažintas karės savanorės statusas. Sužeistas ir suimtas partizanas Pranas Kromelis-Šalis, g. 1925 m., gyv. Dirkintuose, Šilalės vlsč., nuo 1948 m. Kęstučio apygardos Rūtenio būrio ryšininkas, nuo 1950 m. Lūkšto būrio partizanas, po dviejų dienų, 1952-02-20, miręs ligoninėje. Žuvusiųjų partizanų kūnai išniekinti Rietave, vėliau ten pat kalkių duobėje užkasti, 1990-10-18 palaikai atkasti ir palaidoti Rietavo kapinėse.

2017 m.  rugsėjo 17 d. 14 val. Šilų-Girėnų miške buvo  atidengta trečią kartą atstatyta slėptuvė ir pagerbti už Lietuvos laisvę žuvę partizanai. Jau trečią kartą atstatyta slėptuvė mena Šalnos tėvūnijos Lukšto būrio partizanus, žuvusius 1952 metais. Pirmą kartą Rietavo urėdijos Girėnų girininkijos Šilų miške esantis partizanų bunkeris buvo atkurtas 1996 m., tačiau laikui bėgant jis sunyko. Po 17 metų, 2013 m., Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės ir Rietavo filialų bei Šilalės ir Rietavo savivaldybių pastangomis žeminė buvo atstatyta.

Deja, šiemet savanorių atstatyta slėptuvė, kaip įtariama, buvo sudeginta. Vis tik šie du miestai vieningai sutarė – reikšminga Lietuvos ir žemaičių krašto istorija negali būti užmiršta, todėl žeminė ir vėl buvo atstatyta.

Šaltinis: https://alkas.lt/2017/09/06/sudeginta-partizanu-zemine-atstatyta-treciaji-karta/ , http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Rietavas_paminklai.htm

Koordinatės:

376359, 6166866 (LKS)
55.620869, 22.036989 (WGS)
55° 37' 15.13", 22° 2' 13.16" (WGS)

Kontaktai

Partizanų bunkeris

(8 448) 68256


Šilų miškas, Rietavas (View map)Grįžti