Profiliai / Paminklas Kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo palikuoniams-250 metų

Paminklas Kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo palikuoniams-250 metų

Paminklas

 

Bene didžiausias kunigaikščių Oginskių giminės nuopelnas – per du šimtus metų puoselėjamos kultūros tradicijos. Užsitraukęs caro nemalonę Mykolas Kleopas Oginskis 19-ojo amžiaus pradžioje prieglobsčio ieškojo Rietave. Sumanus diplomatas, kovojęs už Lietuvos nepriklausomybę, M. K. Oginskis šiandien dažniausiai atsimenamas kaip kompozitorius.
Jo sūnus Irenėjus Oginskis, gyvendamas Rietave, rėmė Lauryno Ivinskio lietuviškų kalendorių, Simono Daukanto, vyskupo Motiejaus Valančiaus knygų leidybą. Anūkas Bogdanas Oginskis Rietave įkūrė pirmąją muzikos mokyklą, turėjo simfoninį orkestrą.
2015 rugsėjo 26 d. atidengtas. R. Midvikis skulp­tū­ro­je įam­ži­no gra­ni­te iš­kal­tą Ogins­kių her­bo he­ral­di­nį sim­bo­lį – le­li­ją. 
Koordinates:

370136, 6179033 (LKS)
55.728477, 21.93249 (WGS)
55° 43' 42.52", 21° 55' 56.96" (WGS)

Kontaktai

Paminklas Kunigaikščiui Mykolui Kleopui Oginskiui ir jo palikuoniams-250 metų

1


Rietavas (View map)Grįžti