Profiliai / Lėgų ąžuolas

Lėgų ąžuolas

Valstybės saugomas gamtos objektas

Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Apimtis – 6,15 m., aukštis – 23,5 m.

Valstybės saugomas botaninis gamtos paveldo objektas. Apimtis – 6,15 m., aukštis – 23,5 m.

Medžio genotipas, augavietės sąlygos ir žmogaus elgesys lėmė, kad dabar Lėgų ąžuolas yra šimtmečius menantis medis milžinas. Pasiekęs garbų amžių, medis neišvengiamai patiria natūralius senėjimo procesus. Šaliuojanti lajos dalis apmiršta  ar išlūžta, suardoma negyvoji kamieno mediena, o pažeistas liemuo nebespėja apauginti atsirandančių žaizdų. Medžiuose milžinuose akivaizdžiai matoma amžių kaita.

Žmogaus rūpestis medžiais senoliais ankščiau buvo išreiškiamas įvairiai: būdavo genimos visos apmirę šakos, šalinama apmirusi mediena iš drevių, jos betonuojamos, dengiamos skarda, naudojami pesticidai, medienos konservavimo priemonės, kt. Dabar dauguma šių priemonių netoleruotinos.

Šiais laikais stengiamasi išsaugoti  ne tik medžius, bet ir jų augavietes, natūralias buveines. Stengiamasi gerinti medžio augimui būtinas sąlygas, simbiotinių mikroorganizmų veiklą. Net ir apmirę šakos, negyvos medienos buvimas yra neatskiriama sąsaja su branda, senais ir senstančiais medžiais. Tai pagrindas saprofitams augti. Jei „išvalome“ negyvą medieną, trikdome natūralią medžio gynybinę sistemą, kuri priklauso nuo mikroorganizmų veiklos.

Po laja, visai negiliai žemėje esančios smulkiosios šaknys medžiui labai svarbios. Grunto  sutrypimas šaknims labai kenkia ir kelia didelę grėsmę medžio gyvybingumui. Medžio polajyje reikia saugoti grunto porėtumą, kad geriau  būtų sugeriama kritulių drėgmė. Reikia saugoti grunto ir medienos grybieną ir medžio šaknis, vengti vaikščioti po medžio laja, ypač esant drėgnam gruntui.Grįžti