Profiliai / Karių kapinės

Karių kapinės Tarybiniams kariams, žuvusiems 1941-1945 metais

Karių kapinės

Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje palaidoti 158 Sovietų Sąjungos kariai, žuvę 1944 m. spalio 4 d. 145 kariai žinomi, 13 nežinomų. Palaidojimo vieta tvarkyta 2003 metais Rusijos Federacijos lėšomis. Teritorijos centre 1951 m. pastatytas paminklas - betoninė plokštė, kurios vienoje pusėje yra kario, šaukiančio į ataką, bareljefas. Apačioje įmūryta rausvo granito plokštė su užrašu „ AMŽINA ATMINTIS / KRITUSIEMS TARYBINIAMS KARIAMS / 1941-1945“ rusų kalba. Kitoje paminklo pusėje - „Tėvynės ordino“ ir „Pergalės vainiko“ bareljefai. Teritorijoje yra 33 betoniniai antkapiai su įmūrytomis rausvo granito memorialinėmis plokštėmis su žuvusiųjų pavardėmis rusų kalba. Teritorijos R dalyje, dešinėje pagrindinio tako pusėje pastatytas paminklinis akmuo, ant jo pritvirtinta metalinė plokštė su užrašu „98 ŠAULIŲ PULKO 10 ŠAULIŲ DIVIZIJOS / KAREIVIAMS IR VADAMS ŽUVUSIEMS / 1941 M. BIRŽELIO 23 D. GINANT RIETAVĄ.“ lietuvių ir rusų kalbomis. Teritorija iš R pusės aptverta stačiakampio formos skaldytų lauko akmenų stulpų, sujungtų metalinių ažūrinių konstrukcijų, tvora.

Kontaktai

Karių kapinės

(8 448) 68256


Plungės g. 77C, Rietavas (View map)Grįžti