Profiliai / Aukštojo (Tyro) telmologinis draustinis

Aukštojo (Tyro) telmologinis draustinis

Draustinis

Žemaičių aukštumos, takoskyros pelkių kompleksas su retų ir nykstančių augalų bei gyvūnų buveinėmis -  saugomos čia. Paukščiai – vertingiausi gyventojai. Pelkės yra įtrauktos į „NATURA 2000“, Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklą. Įrengtas apžvalgos bokštelis ir pažintinis takas. 

Kontaktai

Aukštojo (Tyro) telmologinis draustinis

1

https://goo.gl/OTZvkX


55°43'34"N 21°47'10"E (View map)Grįžti