Profesinio mokymo internacionalizavimas

Spalio 11-13 dienomis Karlshamne, Švedijoje startavo Pietų Baltijos programos projektas BBVET (Boosting Business Integration through joint VET Education) – Verslo integravimo skatinimas įgyvendinant bendrą profesinį ugdymą. Pirmajame partnerių susitikime dalyvavo visi partneriai iš Danijos, Lenkijos, Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, atstovaujantys tiek verslo, tiek profesinio mokymo sektorius. Lietuvą projekte atstovauja dvi organizacijos – Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras bei Žemaitijos kolegija. Projekto metu bus vykdomas mokytojų mokymas, sukurtos mechatronikos ir medijų tarptautinės mokymo programos bei organizuoti tarptautiniai mokymai 40-ties studentų grupei iš visų penkių Pietų Baltijos šalių, bus kuriami mobilumo centrai. Projektas veiks du metus- iki 2018 liepos pabaigos. Antrasis partnerių susitikimas vyks šių metų gruodžio mėnesį Rietave. Grįžti