Rietavą, Plungę, Telšius ir Kupiškį sujungs Pieno kelias

Siekiant didinti kaimo gyventojų užimtumą, jų verslumo gebėjimus kurti konkurencingus vietos produktus ir diegiant bendradarbiavimo ir dalinimosi patirtimi kultūrą, kuriamas pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasteris.

Klasteris bus kuriamas įgyvendinant projektą „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo“ Nr. 4TT-KE-13-1-0002 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Projekto vykdytojai – 4 Lietuvos vietos veiklos grupės. Projekto iniciatorius ir sumanytojas – VVG „Rietavo iniciatyvos“. Projekto partneriai - Telšių, Plungės, Kupiškio vietos veiklos grupės.

Klasterio dalyviais gali tapti ūkiai, kaimo turizmo paslaugų teikėjai, bendruomeninės organizacijos, kaimo verslininkai, amatininkai, kūrėjai, kultūros organizacijos, mokymo įstaigos, savivaldybių organizacijos ir kitos įstaigos, kurias vienija pieno tema ir kurios veikia kaimiškose teritorijose. Susijungę į tinklą, jie suformuos maršrutą „Pieno kelias“, kuriame bus galimas pieno produktų degustavimas ir įsigijimas, kaimo turizmo sodybų siūlomos sveikatinimo paslaugos, ūkiuose teikiamos edukacinės programos, bendruomeninių tradicinių švenčių renginiai ir pan.

Pieno kelio maršrutą vystys ir populiarins įkurtas Mobilus konsultavimo biuras ir 12 klasterio ekspertų.

Išsamesnę informaciją apie projektą teikia VVG „Rietavo iniciatyvos“ pirmininkė/projektų vadovė L. Dockevičienė, tel. nr. 8 699 17716, el. p. rietavoiniciatyvos@rietavovic.lt, arba www.rietavovvg.lt

Vasario 25 dieną vykusio projekto "Pieno kelias" pristatymo akimirkos:Grįžti