Finansavimo puodas

Kas yra finansavimo puodas, kam jis skirtas?

Finansavimo puodo paskirtis – paremti ilgalaikę išliekamąją vertę turinčius kūrybinius sumanymus, naudingus Rietavo savivaldybei ar plačiajai Rietavo bendruomenei, pvz. mažosios architektūros objektus, leidinius ir pan. Projektų teikėjai gali būti Rietavo savivaldybės menininkai ar kūrėjai arba menininkai ir kūrėjai, gyvenantys ne Rietavo savivaldybėje, bet savo kūrinius kuriantys Rietavui.

Pasibaigus kalendoriniams metams, ateinančių metų pradžioje – iki sausio 30 d. skelbiamas konkursas tokiems Finansavimo puodo projektams teikti. Projektai pateikiami užpildant paraišką ir atsiunčiant ją portalo administratoriui. Paraiškų tinkamumą (atitikimą ilgalaikės išliekamosios vertės požiūriu) prieš skelbiant portale įvertina profesionalų komisija – Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus, Rietavo M.K. Oginskio meno mokyklos, Rietavo savivaldybės kultūros centro atstovai, nepriklausomas menininkas.

Paskelbus projektus portale, portalo lankytojai, gali išreikšti savo pritarimą projektams balsuodami už juos. Daugiausiai balsų surinkęs Finansavimo puodo projektas yra finansuojamas – gauna finansavimo puode esančius pinigus savo projekto įgyvendinimui.

Įgyvendinus projektą, projekto vykdytojas pateikia trumpą, laisvos formos, nuotraukomis arba trumpu filmuku iliustruotą ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma kas atlikta už finansavimo puodo pinigus, kokią naudą atnešė projektas ir kokia buvo dalyvių, tikslinės grupės, žiūrovų ir pan. reakcija. Ataskaita pateikiama projekto administratoriui – Rietavo verslo informacijos centrui, el.p. - veik.rietave@gmail.com

Kaip surenkami pinigai į finansavimo puodą?

Pinigai finansavimo puode kaupiami trimis būdais:

  • Kai minios paramos finansavimui pateikti projektai surenka mažiau nei 90 proc. prašomos sumos
  • Kai yra surenkama daugiau nei 110 proc. prašomos sumos, tokiu atveju šios sumos likutis, atėmus 110 procentų sumos, pervedamas į Finansavimo puodą.
  • Į Finansavimo puodą lėšas gali įnešti bet kuris asmuo, įmonė, organizacija ir kt.Grįžti